วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การประดิษฐ์ดอกบัวดินแสนสวย

เรื่อง การประดิษฐ์ดอกบัวดินแสนสวย
เตรียมวัสดุ
1. สีเคมีสีขาว และ สีเคมีเติม (MIX)
2. ลวดเบอร์ 24 จำนวน 250 กรัม
3. ก้านลวดสำเร็จรูป 10 ก้าน
4. เกสรแบบเส้นสีขาว จำนวน 4 มัด
5. ฟลอร่าเทปสีเขียว
6. ฟลอร่าเทปสีขาว
7. สีเคมีเคลือบ
8. สีน้ำมันสีชมพู และสีเหลือง
9. กากเพชรสีขาวรุ้ง
10. เกล็ดแก้ว
อุปกรณ์
1. ท่อพี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร
2. คีมตัดลวด
3. คีมปากแหลม
4. แผ่นโฟม ขนาด 3 ´ 5 ฟุต (สำหรับปักกลีบดอกที่ชุบสีเคมีแล้ว)
5. พู่กันเบอร์ 81.
วิธีการตัดลวดกลีบดอกบัวดินแสนสวย จำนวน 10 ดอก
- ตัดลวดเบอร์ 24 ยาว 12 เซนติเมตร จำนวน 60 เส้น
วิธีขึ้นโครงลวดกลีบดอกบัวดินแสนสวย ทำดังนี้
1. พันลวด ยาว 12 เซนติเมตร รอบท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร บิดปลายลวดด้านสั้นให้เป็น เกลียวรอบปลายด้านยาว 3-4 รอบทำทีละเส้นจำนวน 60 กลีบ
2. วิธีดัดโครงลวดกลีบดอกก่อนชุบสีเคมี
2.1 โครงลวดจะมีลักษณะเป็นวงกลม มีก้าน ให้จับก้านโครงลวดโดยหงายวงลวดให้ได้
ระนาบกับฝ่ามือ
2.2 บีบวงลวดจากโคนวงลวดขึ้นไป เพื่อหาจุดกึ่งกลาง บีบให้ปลาย-โคนกลีบ เรียวแหลม ทำทุกกลีบจนครบตามจำนวนที่ต้องการ
3. วิธีการชุบโครงลวดด้วยสีเคมี
3.1 จับก้านดอก หรือก้านใบ จุ่มปลายกลีบลงในขวดสีเคมีให้สีเคมีท่วมก้านดอก
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร(ขณะที่จุ่มสีเคมี ต้องเอียงขวดเล็กน้อย)
3.2 ดึงก้านดอกช้า ๆ ( เอียงขวดเล็กน้อย) ให้ปลายกลีบแตะที่ขอบปากขวด เพื่อตัด
ให้ สีเคมีขาดจากกัน
3.3 เป่ากลีบดอกที่ชุบสีแล้วเบาๆ ให้หมาด ๆ (ถ้ากลีบดอกไม่หมาด สีเคมีจะไหลลงมาที่โคน ดอกจะทำให้กลีบดอกบาง และขาดง่าย) ถ้าให้ถูกพัดลมเบา ๆ จะดี แต่ขวดสีเคมีไม่ควร เปิดให้โดน อากาศมาก จะทำให้สีเคมีในขวดแข็งตัว ทำให้หนืด ชุบโครงลวดไม่สะดวก
3.4 ปักก้านดอกกับแผ่นโฟม ตากให้แห้ง ประมาณ 10-12 ชั่วโมง
4. การไล้สีน้ำมันบนกลีบดอก
4.1 ใช้นิ้วกลางแตะสีชมพู ไล้จากปลายกลีบถึงกลางกลีบ สีเข้มไปอ่อน
4.2 ใช้นิ้วกลางแตะสีเหลือง ไล้จากโคนกลีบดอกถึงกลางกลีบ สีเข้มไปอ่อน
5. ขั้นตอนวิธีเข้าดอกบัวดินแสนสวย
5.1 เกสรตัดครึ่ง นำมาพันติดกับก้านต้น จำนวน 6 อัน ด้วยฟลอร่าเทป
5.2 นำกลีบดอกสีชมพู ติดใต้เกสร 3 กลีบ พันด้วยฟลอร่าเทป ติดทีละกลีบ
5.3 นำกลีบดอกสีชมพู ติดใต้เกสร 3 กลีบ พันด้วยฟลอร่าเทป สับหว่างกับแถวแรกติด
ทีละกลีบ
5.4 พันก้านดอกใต้โคนดอกด้วยฟลอร่าเทปสีขาวประมาณ 1 นิ้ว
5.5 พันฟลอร่าเทปสีเขียวทับสีขาวประมาณ ครึ่งนิ้ว แล้วพันให้สุดก้าน
6. การเคลือบดอกบัวดินแสนสวย
6.1 พู่กันจุ่มสีเคมีเคลือบ ทาเบา ๆ ให้ทั่วกลีบดอก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
6.2 พู่กันแตะสีเคมีเคลือบ พร้อมกากเพชร สีขาวรุ้ง แต้มบริเวณปลายกลีบ ด้านหน้าและ
เกสร
6.3 โรยเกล็ดแก้วบริเวณที่ทากากเพชร 7.4 นำดอกบัวดินแสนสวยจัดในภาชนะที่เตรียมไว้
ปิดโคนด้วยหญ้ามอสแห้ง
*************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น