วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วัดสุด อุปกรณ์


การปฐมนิเทศ

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้และตกแต่งวัสดุต่าง ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยสีเคมี มีความจำเป็นเช่นเดียวกับการ ประดิษฐ์งานฝีมือประเภทอื่น ๆ ผู้ที่จะเป็นนักประดิษฐ์ดอกไม้ ฯ จำเป็นต้องทำความรู้จักกับเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ทุกประเภท จำเป็นต้องศึกษาหลักและเทคนิค การใช้งานอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี ป้องกันการทำให้เกิดผลเสียขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีและมีคุณภาพ จึงต้องอาศัยหลักการใช้งานอย่างถูกต้องจากเครื่องมือเครื่องใช้ ดังต่อไปนี้
1.1 ปืนยิงกาว เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าใช้ผิดวิธีอาจทำให้ชำรุดและเกิดอันตรายได้ง่าย การใช้ต้องระมัดระวัง เวลาใช้ปืนยิงกาว จะต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ 3 -5 นาที เพื่อให้ปืนร้อน ซึ่งจะทำให้กาวหลอมละลาย จึงใช้งานได้ การเก็บรักษา เมื่อใช้แล้วต้องถอดปลั๊กทันที แล้วทำความสะอาดปืนยิงกาวในขณะที่กาวยังร้อนอยู่ และรอจนกระทั่งปืนกาวเย็นตัว จึงนำเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
1.2 คีมตัดลวด ใช้สำหรับตัดลวดทำโครงกลีบดอก และใบ คีมตัดลวดที่ดี ควรมีลักษณะคม ไม่มีรอยบาก และเมื่อใช้เสร็จแล้วควรทาน้ำมันกันสนิม ซึ่งจะทำให้ไม่เป็นสนิมที่คม เป็นการยืดอายุการใช้งานได้ด้วย
1.3 คีมดัดลวด ใช้สำหรับดัดโครงลวดให้เป็นรอยหยักต่าง ๆ ตามชนิดของดอกไม้ที่จะประดิษฐ์ คีมดัดลวด ควรมีลักษณะเล็กพอเหมาะกับมือ และปากแหลม การเก็บรักษา หลังการใช้งาน ควรทาน้ำมันหยอดจักร เพื่อกันสนิมเป็นการยืดอายุ การใช้งาน แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
1.4 กรรไกร กรรไกรที่ใช้ ควรเป็นกรรไกรขนาดกลาง เพราะใช้ตัดฟลอร่าเทปและกระดาษสีต่าง ๆในการประดิษฐ์ การเก็บรักษา หลังการใช้งานควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 1.5 ท่อพี.วี.ซี. ท่อ พี.วี.ซี. ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยสีเคมี มีหลายขนาด ตามแต่ที่เราจะประดิษฐ์ดอกอะไร และขนาดใหญ่หรือเล็ก เช่น ท่อพี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เซนติเมตร,2.5 เซนติเมตร ,3.00 เซนติเมตร,3.5 เซนติเมตร,4.00 เซนติเมตร ,4.5 เซนติเมตร และ 5.00 เซนติเมตร ฯลฯ เป็นต้น
1.6 แผ่นโฟมหนา เป็นแผ่นโฟมหนาที่ใช้ สำหรับปักกลีบดอกหรือกลีบใบที่ชุบสีเคมีแล้ว และไม่ควรให้สีเคมีเลอะเทอะแผ่นโฟม เพราะจะทำให้แผ่นโฟมเสียหายได้
2. วัสดุที่ใช้ประกอบในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยสีเคมี วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์งานประดิษฐ์ เช่น
2.1 ลวดธรรมดา เป็นลวดที่ใช้สำหรับทำเป็นโครงลวดกลีบดอก และโครงใบ ลวดมี หลายขนาด แต่ที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยสีเคมีนี้จะใช้ลวดเบอร์ 24
2.2 ลวดสำเร็จ เป็นลวดที่ใช้สำหรับทำดอกไม้ประดิษฐ์ มีหลายสี และเบอร์ ควรเลือกใช้ตามชนิดของดอกไม้ที่จะประดิษฐ์
2.3 ฟลอร่าเทป มีหลายสี สะดวกในการใช้พันก้านดอกและก้านใบไม้ เพราะไม่ต้องทากาวก่อนใช้
2.4 สำลี ใช้สำหรับพันเป็นตุ้มเกสร และใช้พันรอบโคนกลีบดอกไม้ ฯ
2.5 กระดาษทิชชู ใช้พันเสริมก้านให้มีขนาดโตเท่าก้านดอกไม้ของจริง ก่อนที่จะเข้าช่อดอก หรือช่อใบ
2.6 เกสรดอกไม้ ในปัจจุบันจะมีเกสรสำเร็จรูปจำหน่าย มีหลายสีหลายขนาด ควรเลือกใช้ตามชนิดของดอกไม้นั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. สีเคมี เป็นสีเคมีชนิดหนึ่งเหมาะสำหรับชุบโครงลวด มีลักษณะเป็นของเหลว เหนียว หนืด แข็งตัวช้า เกาะหุ้มวัสดุได้ดีและติดทนทานโดยเฉพาะลวดธรรมดา สีเคมี สำหรับชุบโครงลวด มีหลายโทนสี แต่ละโทนสีมี 3 ระดับสี ได้แก่ สีเข้ม สีเข้มปานกลางและสีอ่อน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตามโทนสีและลักษณะการตกแต่ง ได้ดังนี้
สีเคมี กลุ่มที่ 1 ได้แก่ สีแดงสีดำสีบานเย็น กลุ่มนี้เป็นสีที่มีระดับสีเดียว
สีเคมี กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สีชมพู สีฟ้า สีโอรส สีเขียว สีน้ำตาล สีเทา สี
ปูนแห้ง สีส้ม สีขาว
สีเคมี กลุ่มที่ 3 ไดเแก้สีเขียว (แบบใส) มีระดับสีเดียว
4 . สีเคมีเติม (MIX) เป็นสีเคมีชนิดหนึ่ง มีลักษณะเหลวขุ่น ใช้สำหรับเติมในสีเคมีเมื่อสีเคมีข้นหนืดมาก
วิธีใช้สีเคมีเติม (MIX) ใช้สีเคมีเติม(MIX) เติมลงในขวดสีเคมีที่ข้นหนืด คนให้เข้ากันด้วยไม้จิ้มลูกชิ้น จนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน มีเหนียวนุ่ม ไม่หนืดมาก สามารถใช้ชุบโครงลวดกลีบดอก และใบได้อีก5. สีเคมีเคลือบดอกไม้ เป็นของเหลว มีลักษณะใส เหนียว ใช้สำหรับเคลือบกลีบดอกและใบ ที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯ แตกหรือกรอบง่าย6. กากเพชร เป็นวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมสีสันให้ดูสวยงาม หรูหราแวววาวและเสริมความทนทาน ไม่ให้กรอบแตกง่าย กากเพชร ใช้โดยการระบายบนกลีบดอกไม้ พร้อมกับ
สีเคมีเคลือบ มีหลายสี จำแนกการใช้กับสีเคมี กลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
สีเคมีกลุ่มที่ 1 สีแดง ใช้กากเพชรสีแดงสีดำ ใช้กากเพชรสีม่วงเข้มแบบสีรุ้งสีบานเย็น ใช้กากเพชรสีแดง
สีเคมี กลุ่มที่ 2 สีชมพู สีฟ้า สีโอรส สีเขียว สีน้ำตาล สีเทา สีปูนแห้ง สีส้ม สีขาว
และสีเหลือง ใช้กากเพชรสีขาวแบบสีรุ้ง
สีเคมี กลุ่มที่ 3 สีเขียว (แบบใส) มีระดับสีเดียว เหมาะที่จะใช้กากเพชรสีทองและ กากเพชรสีรุ้ง3. เกล็ดแก้ว มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ ลักษณะกลมและเป็นเหลี่ยม ใช้สำหรับโรยกลีบดอกหลังจากทาด้วยสีเคมีเคลือบและกากเพชรแล้ว เพื่อทำให้ดอกไม้ดูชุ่มฉ่ำ และแวววาวสวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น